Cleantech

Transic (Avyttrad)

www.transic.com (klickbar bild)Utvecklar och säljer högpresterande krafttransistorer i kiselkarbid för bland annat bil- och flygindustrin.

More information in English

© 2008 Midroc New Technology - Om cookies på webbplatsen