Cleantech

SolarWave

SolarwaveSolarWave AB tillhandahåller livsnödvändiga lösningar drivna av solenergi, såsom vattenrening och avsaltningsanläggningar.

Som ett första led i sin etableringsstrategi bygger företaget upp en närvaro i Afrika.

SolarWave AB

© 2008 Midroc New Technology - Om cookies på webbplatsen