Cleantech

Jiveman Motors (Avyttrad)

Jiveman motorsMulti-bränsle förbränningsmotor där  förbränningsrummets volym och kompression kan varieras under drift.

More information in English

© 2008 Midroc New Technology - Om cookies på webbplatsen