Cleantech

En renare framtid

Begreppet Cleantech står för teknologier som har till syfte att minska samhällets påverkan på miljön.

Cleantech är en ständigt växande del av flera affärsområden som svarar mot behovet av en ny och renare energiutveckling. Midroc är gärna en del av den utvecklingen.

De senaste årens rapporter om det globala klimathoten och insikten att vi behöver minska vårat konsumtionsbehov av naturresurser som bidrar till växhuseffekten, gör cleantech till en intressant och spännande del av bland annat energi-, transport- och jordbruksektorn.

Cleantech har ett starkt genomslag även inom produkter för bättre luft- och vattenkvalitet.

 

Midroc investerar i framtidens teknologier

© 2008 Midroc New Technology - Om cookies på webbplatsen