Aktuellt

Tillbaka till Nyheter

Minesto får pris för bästa innovation

Rushlight Marine & Hydro energy Award belönar Minesto för sin teknologi Deep Green, för att den anses kostnadseffektivt kunna generera el från marin miljö.

Rushlight är en organisation i Storbritanneien vars huvudsyfte är att främja och uppmärksamma framsteg och nytänkande som leder till ett hållbart samhälle. Rushlight Award delas ut en gång om året till de mest innovativa och signifikanta avancemang som gjorts inom några olika teknikområden. 

2010 hade det största antalet deltagare någonsin och i slutet av junari blev Minesto i hård konkurrens prisbelönat med Rushlight Award inom Marine and Hydro Energy för sin teknologi Deep Green. Priset var specifikt designat för att belöna den innovation som anses kunna övervinna utmaningarna i att kostnadseffektivt generera el från marin miljö. Deep Green är en ny princip för att möjliggöra elgenerering från långsamt strömmande tidvatten.

Juryn

Juryn bestod av utvalda oberoende experter inom respektive teknikområde och följande kriterier var av speciell relevans:

  • Innovationsgrad och nyhetsvärde i att hantera den specifika utmaningen
  • Innovationens fiffighet (”cleverness”) - antingen dess komplexitet eller dess enkelhet
  • Storleken på det problem som innovationen syftar att lösa
  • Bevis på innovationens effektivitet
  • Holistisk påverkan

Tidigare utmärkelse

I höstas rankade TIME Magazine Deep Green som en av de 50 mest intressanta innovationerna under 2010. Rushlight Award är ytterligare ett styrkebesked för Minesto.

 

Läs här, för mer information om Midroc New Technology, Minesto och våra andra portföljbolag inom biomedicin, energibesparing och hållbar utveckling.

Tillbaka till Nyheter

© 2008 Midroc New Technology - Om cookies på webbplatsen